Thông báo

Tháng Chín 21, 2017 10:10 chiều

Nhà trường thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh. Ngày mai 22/9 học sinh toàn trường nghỉ học để các thây cô giáo họp. Vậy nhà trường thông báo để các gia đình tự quản lí con em học tai nhà. Trân trọng!