Học sinh trường THCS Đại Thắng trong ngày khai trường năm học 2023-2024

Tháng Chín 9, 2023 10:00 sáng