Giới thiệu

1. Giới thiệu chung.

– Trường THCS Đại Thắng thuộc PGD huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

– Trường đóng trên địa bàn xã Đại Thắng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

– Đội ngũ giáo viên

+ Nhà trường gồm 34 đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên

+ Trong đó: 2 đồng chí trong ban giám hiệu, 28 đồng chí giáo viên, còn lại là nhân viên trong trường

– Cơ sở vật chất

+ Nhà trường gồm 15 phòng học và 5 phòng chức năng

+ Có khuôn viên, khu để xe cho giáo viên và học sinh trong trường

3