1321416932-20-11-5

Lịch sử, ý nghĩa ngày nhà giáo việt nam 20-11

   Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học sinh tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao của những người làm thầy luôn hết lòng với học sinh vì sự nghiệp giáo dục nước nhà. Sinh…